Logan XSMB - Thống kê lô gan xổ số miền bắc mới nhất

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30/11/2023

XosoXS
s9s9
Lo gan Miền Bắc – Thống kê các cặp lo gan Miền Bắc lâu chưa về nhất hiện nay, Công cụ thống kê lo gan XSMB nhanh và chính xác.

Logan XSMB - Thống kê lô gan xổ số miền bắc mới nhất

XosoXS Bảng logan Miền Bắc lâu chưa về nhất XosoXS
Bộ số Ngày ra Số ngày gan Gan cực đại
35 17-11-2023 12 35
19 19-11-2023 10 26
94 19-11-2023 10 32
XosoXS Bảng thống kê bộ số lô gan Miền Bắc XosoXS
Bộ số
Max gan
00
28
01
24
02
22
03
31
04
34
05
26
06
27
07
28
08
27
09
26
Bộ số
Max gan
10
35
11
27
12
25
13
25
14
33
15
27
16
43
17
29
18
30
19
26
Bộ số
Max gan
20
25
21
28
22
30
23
37
24
25
25
24
26
31
27
27
28
30
29
25
Bộ số
Max gan
30
29
31
38
32
26
33
30
34
34
35
35
36
27
37
25
38
26
39
38
Bộ số
Max gan
40
31
41
32
42
32
43
30
44
30
45
34
46
28
47
29
48
30
49
25
Bộ số
Max gan
50
26
51
26
52
24
53
25
54
22
55
42
56
24
57
30
58
35
59
24
Bộ số
Max gan
60
25
61
35
62
28
63
30
64
25
65
29
66
29
67
26
68
27
69
32
Bộ số
Max gan
70
30
71
28
72
25
73
36
74
36
75
24
76
25
77
27
78
33
79
23
Bộ số
Max gan
80
40
81
27
82
26
83
27
84
30
85
32
86
28
87
23
88
26
89
31
Bộ số
Max gan
90
24
91
31
92
31
93
23
94
32
95
28
96
28
97
25
98
24
99
26
i9s9